Статті

Конструктивна самооцінка

Що таке конструктивна самооцінка? 
Людина – дуже багатомірна істота й тому має виражати гармонічну збалансованість. Є два крайніх неврівноважених стани, а саме: 
1. Повне нівелювання своєї цінності (у т.ч своєї діяльності) 
2. Подавлення інших та гіперболізація власного “я”. 

 Насправді, хоч самооцінка й взаємодія з людьми є різними аспектами людської психіки, вони мають тісну прямо пропорційну залежність. Відповідно: чим більше людина переоцінює власні сили – тим менше вона сприйматиме авторитетність інших і навпаки. Так що ж таке здорова впевненість у собі? 

 На мою думку, це гармонічно- рівноважна точка в якій людина вірить у свою спроможність й при цьому прекрасно цінує та поважає інших. Чому будь-яке відхилення шкодить? Якщо стрілка схиляється в сторону безвільності, особа починає применшувати власну цінність, нівелює свої потреби, блокує свою реалізацію й не виражає належну ініціативність. У результаті її робота лишається неоціненою по причині, що людина немає внутрішньої енергії донести свою діяльність до інших і реалізуватись. 
 Отже, така особистіть буде почувати себе нещасливою через перебільшення зусиль, вкладених у роботу, які або не приносять результату, або останній зовсім не відповідає енергозатратам на діяльність. У разі іншої крайності – нездорової й перебільшеної самовпевненості, на перший погляд може здатись, що це дуже зручно – “протискати” все й завжди, мати чітку й безапеляційну позицію, силу вирішувати все. Але така модель передбачає відсутність здорової самокритики й здатності бачити й визнавати власні помилки. 
 Тоді виникає дуже висока вірогідність переоцінити свої можливості й зазнати фіаско. Крім того, це виражає крайній егоїзм, який шкодить іншим. Як гармонізуватись? 
 Перш за все необхідно усвідомити проблему й зізнатись у факті її наявності самому собі. (Не все ідеально) 
 По-друге, чітко прослідкувати й визначити причини Чому так? Що до цього призвело. (open eyes) 
 По-третє, знайти внутрішню мотивацію збалансуватись. (Чого я маю це зробити?) 
 По-четверте, скласти план зміни своїх поведінкових стереотипів у тих умовах де це особливо різко виражає не збалансованість (Як я маю це змінити в найменш комфортних сферах свого життя) 
 По-п’яте, внутрішня воля. Тут має бути чітка зв’язка з мотивацією. (Я пам’ятаю чого вирішив себе збалансувати й не зійду з цього шляху.) 
 Головне щоб усі ці складові мали для Вас внутрішню наповненість. Бажаю успішної трансформації.
Made on
Tilda